Üdvözöljük a

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga: jelentkezési információk

honlapján!

-

Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga: jelentkezési információk

Szerző: Czirbik Milán | 2019. február 14.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét és a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.


Jelentkezési feltételek:

 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
 • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
 • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja. Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben magyar nyelvre lefordított, hiteles igazolás fogadható el. Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor fogadható be, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára önköltségesen olyan személy is jelentkezhetakinek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján nem kötelezettsége ilyen vizsgát tenni (önköltséges képzés). Amennyiben elegendő képzési és vizsgakapacitás áll rendelkezésre valamely területi kamaránál, a jelentkezés befogadható, ha a jelentkező megfelel a képzésre történő jelentkezés feltételeinek és a képzési és vizsgadíj teljes összegét határidőre egy összegben, igazoltan befizeti a területi kamarának, és képzési szerződést köt a területi kamarával.

 

 Kamarai gyakorlati oktatói képzés:

 • A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
 • A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
 • A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.

Kamarai gyakorlati oktatói vizsga:

 

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két részből áll:

 • on-line vizsga az alapvető elméleti ismeretek számonkéréseként, amelyet a vizsgázó tetszőleges helyen, a kijelölt időpontban és időtartam alatt teljesít,
 • a tréning jellegű képzés anyagát felölelő gyakorlati vizsgarész a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának számonkéréseként, amelyet a vizsgázó a teljes vizsgabizottság jelenlétében a területi kamara által elfogadott helyen és időben teljesít.

A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarészt teljesítette, és külön-külön a két vizsgarészen minimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

 

A képzés teljes költsége bruttó 114.300 Ft.

Támogatott képzés estén ebből 80%, azaz bruttó 91.440 Ft állami támogatás ami. A fennmaradó 20% azaz bruttó 22.860 Ft az önrész, melyet a jelentkezés pozitív bírálatáról szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kell befizetni. Amennyiben a képzés első napja korábbi, mint a jelen bekezdés szerinti fizetési határidő, a befizetés határideje a képzés első napja.

Önköltséges képzés esetén a képzési és vizsgadíj teljes összegét a fent említett határidőre egy összegben, igazoltan kell befizetni.

 

Jelentkezni a Jelentkezési lap eredeti, aláírt példányával lehet.  

 

Minden esetben csatolni kell:

 • a szakirányú szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok)at (a szakképesítést igazoló bizonyítványról készített hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat),
 • vállalkozói igazolvány (ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás a vállalkozás meglétéről) vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • a szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolás(ok) a munkáltató(k)tól, NAV/OEP hivatalos igazolás, illetve az Ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben magyar nyelvre lefordított, hiteles igazolás fogadható el.

 

Csak azokat a jelentkezéseket tudjuk befogadni, melyek hiánytalanul kerültek megküldésre. A csoportok feltöltése a jelentkezési anyagok beérkezésének és elbírálásának sorrendjében történik. 

 

A kamarai oktatói képzésről és vizsgáról tájékoztatókat tartunk, melyre várjuk a résztvevőket, cégvezetőket, gyakorlati oktatók munkáját koordináló munkatársakat.

 

Melléklet:

 • JELENTKEZÉSI LAP
 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési és Vizsgaszabályzata

A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos egyéb kérdésekkel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

 

Váradi Ildikó

+36 (52) 500 734

varadi.ildiko@hbkik.hu