Üdvözöljük a

Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról

honlapján!

-

Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról

Szerző: Czirbik Milán | 2019. január 30.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben. Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 

Iskolai előképzettség:

-           alapfokú iskolai végzettség

 

Szakmai előképzettség:

-           az adott gyakorlati oktatás szakterületének megfelelő szakképesítés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján

 

Előírt gyakorlat:

-           legalább 5 éves szakmai gyakorlat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján

 

A képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készülhetnek fel a gyakorlati oktatók, amely ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.

 

A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. Az első három témakörben olyan ismeretekkel találkozhatnak a jelenlegi és jövőbeni gyakorlati oktatók, amelyek a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban. A tréning szakasz során a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

 

A képzés keretein belül elsajátított ismeretekről vizsgán kell számot adniuk a gyakorlati oktatóknak. Az elméleti képzést egy online vizsga zárja, amely sikerességének függvénye, hogy a képzésben részt vevő továbbléphet-e a képzés tréning szakaszára. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben* meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

 

Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

 

Képzésre és vizsgára a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet jelentkezni.

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga részben támogatott, a jelentkezőnek egy 20%-os önrészt kell befizetnie a képzést szervező területi kamaránál.

 

A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. A kamarai gyakorlati oktatói képzésre történő jelentkezés pozitív bírálatáról szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a képzési és vizsgadíj rá eső részét (önrész) igazoltan be kell fizeti a területi kamarának. Amennyiben a képzés első napja korábbi, mint a jelen bekezdés szerinti fizetési határidő, a befizetés határideje a képzés első napja.

 

A jelentkezések benyújtásáról, a képzések indulásáról, intenzitásáról honlapunkon hamarosan bővebb információt nyújtunk.

 

 

*A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdése.