Üdvözöljük a

Duális képzés, tanulószerződés, tanulmányi ösztöndíj

honlapján!

-

Duális képzés, tanulószerződés, tanulmányi ösztöndíj

Szerző: Király Adrienn | 2014. január 21.

Mit jelent a duális képzés?

Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig gazdálkodónál (üzemekben, vállalatoknál) történik. Az gazdálkodó és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, valamint 9. évfolyamon a tanműhelyben folyó gyakorlati képzés során a szakmai alapok elsajátítása történik meg.

 

A gyakorlati (üzemi) képzésben –gazdálkodónál- pedig a szakmai képességek fejlesztésén és a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításán van a hangsúly.

 

Az iskola és a gazdálkodó célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag elsajátításával.

 

A duális képzés előnye a tanuló számára, hogy közvetlen kapcsolatot alakul ki a tanuló és a munkaerő-piac között és valós munkakörnyezetben sajátíthatja el a szakma alapjait.

A gazdálkodó számára is előnyt jelent a duális képzés, hiszen lehetősége van közvetlenül a tanulói közül biztosítani a szakmai utánpótlását

 

Mi a tanulószerződés?

Tanulószerződés a gazdálkodó szervezetnél szervezett gyakorlati képzés keretében a tanuló és a gazdálkodó között jön létre. A gyakorlati képzés során a tanuló megismeri a valós munkahelyi körülményeket, amely később a munkavállalás során előnyére válhat. Megismeri és megtanulja használni a munkahelyen alkalmazott technológiákat, eszközöket, berendezéseket. A munkaerőpiacon jól eladható aktív, versenyképes tudást szerez, így könnyebb az elhelyezkedés. A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére havonta pénzbeli juttatást fizet és étkezési hozzájárulást biztosít. A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult. A tanulószerződés idejét beleszámítják a szolgálati időbe.

 

 

Tanulmányi ösztöndíj

 

Miért válassz hiányszakmát?

A biztosabb elhelyezkedésen túl kiegészítő ösztöndíj jár a tanulószerződéses juttatáson felül.

Ennek mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó.

A második félévétől kezdődően a tanulmányi átlageredménytől függően emelkedik:

 

Tanulmányi átlag        Ösztöndíj mértéke

2,51 - 3,0        10 000 Ft/hó

3,01 - 3,5        15 000 Ft/hó

3,51 - 4,0        20 000 Ft/hó

4,01 - 4,5        25 000 Ft/hó

4,51 - 5,0        30 000 Ft/hó

 

A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével