Üdvözöljük a

Felsőoktatás

honlapján!

-

Felsőoktatás

Szerző: Gajdos Ágnes, Gáborjáni Szabó Edit | 2018. január 3.

Felsőoktatási szakképzésről

 

Felsőoktatási szakképzésben a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:

a)a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.

(3) A hallgatót az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti,

A hallgatói munkavégzéshez szükséges, hogy a felsőoktatási intézmény és a gyakorlóhely együttműködési megállapodást, valamint a gyakorlóhely és a hallgató hallgatói szerződést kössön.

 

Szakképzési hozzájárulás elszámolhatósága gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével

 

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti. A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani.

Napi normatíva összege: alap normatíva elosztva 100-zal, vagyis 480.000 Ft / 100 = 4.800 Ft/nap

Havi csökkentő tétel: napi normatíva összege és az adott hónapban teljesített gyakorlati napok számának szorzata (példa: 4.530 Ft x 20 nap = 90.600 Ft).