Üdvözöljük a

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjai

honlapján!

-

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjai

Szerző: Soósné Kiss Veronika | 2016. április 11.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 83. § alapján a bizottság létszáma öt fő.  A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei (kettő fő), a területi gazdasági kamarák (kettő fő) és a foglalkoztatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (egy fő) képviselőiből áll. A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre. A bizottság elnökére a bizottság tagjai közül az országos kereskedelmi és iparkamara tesz javaslatot.  A szakképesítésért felelős miniszter képviselője a bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet részt. A bizottság működtetésével, a hatáskörébe tartozó javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszervezeteként a gazdasági kamara látja el. A bizottság működtetési költségeinek forrását a gazdasági kamara biztosítja.

 

Csatolt állományok: