Üdvözöljük a

Tájékoztató szintvizsgák elszámolásáról, iskolák, gazdálkodó szervezetek részére

honlapján!

-

Tájékoztató szintvizsgák elszámolásáról, iskolák, gazdálkodó szervezetek részére

2012. október 8.

Felhívjuk a gyakorlati szintvizsga lebonyolításában résztvevő szakképző iskolák figyelmét, hogy a vizsgákon felhasznált anyagokról, a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére készült számlák kiállításakor az alábbiakra legyenek szívesek figyelni.  

1.    A szintvizsgán felhasznált - a kamara által elfogadott – anyagok kifizetése, a kamara nevére kiállított átutalásos számla ellenében történik.

 

2.    A teljesítésének időpontja a szintvizsga lebonyolításának a napja.

 

3.    A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15 nap, amelyet az iskolával kötött szerződés tartalmaz.

 

4.     A számla megnevezésében minden esetben fel kell tüntetni a szintvizsga szakképesítésének nevét, valamint a „szintvizsga anyagköltsége” kifejezést
(pl. villanyszerelő szintvizsga anyagköltsége.

 

5.    Egy számlán csak egy napon lebonyolított szakma/szakmák szintvizsgájának anyagköltségét lehet elszámolni. Ugyanazon a napon lezajlott több szakma esetén a szakképesítések anyagköltségét külön sorokban feltüntetve kell a számlát kiállítani. 

 

 

6.   A számla mellékleteként, kérjük csatolni a szintvizsgára vásárolt, felhasznált anyag számlájának hitelesített fénymásolatát. Csak a szintvizsgázók számának megfelelő mennyiségű, valamint a kiválasztott feladatban szereplő anyagokat tartalmazó számlákat tudjuk kifizetni. A számlán csak anyagköltség számolható el, díszítő, kiegészítő, egyéb használati eszköz nem.

 

      Abban az esetben, ha több kereskedelmi számlán szerepelnek az adott szintvizsgán
felhasznált anyagok, valamint, ha egy számla több szakma anyagköltségét tartalmazza, kérjük, hogy szakmánként az érintett szálk számlaszámának feltüntetésével a ténylegesen felhasznált mennyiség és a bruttó anyagköltség bemutatásával készítsenek összesítő kimutatást (ez a saját számlájuk alapja), melyet a szakmai felelős aláírásával igazoljon.

 

      Amennyiben a leírtaktól eltérő számla érkezik kamaránkhoz, vagy visszafordítjuk, vagy ha a szintvizsgák szervezését ellenőrző központi szervezet ellenőrzés során szabálytalanságot (pl. anyagok elszámolása) tár fel, és ennek következtében a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarát a támogatás visszafizetésére kötelezi, ennek összegét kamaránk továbbhárítja a szakképző intézmény felé.