Üdvözöljük a

Tanulószerződéssel képzőknek

honlapján!

-

Tanulószerződéssel képzőknek

Szerző: Gajdos Ágnes, Gáborjáni Szabó Edit | 2019. január 30.

Tanulószerződéses tanulók juttatásai

 

 

Tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére különböző juttatásokat köteles biztosítani:

 

 

Pénzbeli juttatás:

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati és elméleti képzési idő aránya:

a tanulóknak fizetendő juttatások összegeit csatolt fájlok között találják. 

 

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

 

A pénzbeli juttatást csak banki átutalással lehet a tanulónak kifizetni!

 

 

Étkezési hozzájárulás

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani, az étkezésről meleg - kivételesen indokolt esetben hidegélelem biztosításával a gyakorlati képzést szervező köteles gondoskodni.

 

 

Tisztálkodási eszköz, munkaruha

A tanuló számára az alapvető higiénés feltételeket a gyakorlati képzést szervező biztosítja. A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót. A munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati képzést szervező azonban a gyakorlati képzésben eltöltött napok arányát, a tanuló életkori sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyeződés mértékét figyelembe véve a tanulószerződésben, ennél rövidebb kihordási időt is meghatározhat. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő letelte előtt szűnik meg, a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja, vagy, ha megtartja, köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervező ettől eltekinthet, ha a tanulói jogviszony a szakmai tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta.

A gazdálkodónak az átadott munkaruháról, tisztálkodási eszközökről, védőfelszerelésekről, védőeszközökről szintén egy átadás-átvételi bizonylatot kell készítenie, és a tanulónak ezt alá kell írnia!

 

 

Felelősségbiztosítás

A tanuló részére a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezet köteles valamelyik biztosító társaságnál személyre szóló tanulói felelősségbiztosítást kötni. (A tanulói balesetbiztosítás nem elegendő!) A névre szóló tanulói felelősségbiztosítás egyben az elszámolhatóság feltétele is.

 

 

Rendszeres foglalkozás eü-i vizsgálat (orvosi alkalmassági)

A gazdálkodó szervezet köteles a tanulót évente a gyakorlati képzés megkezdésekor üzemorvoshoz vagy körzeti orvoshoz elküldeni, mely igazolja, hogy a tanuló a szakmai gyakorlatra alkalmas. Nem elég, ha az iskola már elküldte a tanulót egy orvosi vizsgálatra, ez azon kívül kötelező. Valamint ezt az igazolást a gazdálkodónak meg kell őriznie.

 

 

Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás

A gazdálkodó szervezet köteles a gyakorlati képzés megkezdése előtt a tanulót munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, illetve ezt az előírásoknak megfelelően dokumentálni.

 

További információk a tanulószerződésről: www.tanuloszerzodes.hu és Szakképzési kisokos