1. Kezdőlap
  2.  » 
  3. Szakképzés
  4.  » 
  5. Duális képzés
  6.  » Tanulószerződéssel képzőknek

Tanulószerződéssel képzőknek

 

A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetén tanulószerződés kifutó rendszerben még köthető:

  • szakképző iskolában – évfolyamismétlés nélkül – a 2021/2022-es tanévben,
  • technikumban a 2023/2024-es tanévben.

2021.01.01-től megváltozik a tanulószerződés után visszaigényelhető normatíva!

  1. január 1-jétől a kiegészítő csökkentő tételek (beruházási, oktatói, tanműhely fenntartási) igénybevételére a jogszabály alapján nincs lehetőség, ezek egy része beépült az alapnormatívát felváltó önköltség összegébe.

A tanuló és a gazdálkodó szervezet között létrejövő, 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítésekben kötött tanulószerződések esetében az alapnormatívát az önköltség váltja, melynek összege a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján 1.200.000 Ft/fő/év. Ezen szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 4/A. melléklete határozza meg.

Tanulószerződés esetén a napi önköltség számításának módja, egy tanulóra és egy munkanapra vonatkozóan:

1.200.000 Ft * szakmai súlyszorzó
adott év munkanapjainak száma

A napi normatíva minden, nem iskolában töltött munkanap után igénybevehető a tanulószerződés megszűnésének napjáig. A nem iskolában töltött munkanapokba beszámítanak az iskolai szünetekre eső munkanapok is.

Az OKJ-s képzésekhez tartozó, 2021. január 1-től érvényes súlyszorzók a letölthető dokumentumokban találhatók.

Tanulószerződés után elszámolható normatíva és költségkalkulátor itt elérhető.

20%-os „sikerdíj”

A bruttó kötelezettség csökkenthető a Szkt. átmeneti rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.

Adó és járulékkötelezettség 2021. 01. 01-től

Közteher

Tanulószerződés alapján

Szociális hozzájárulási adó

Tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás 17,5%-a

Szakképzési hozzájárulás

1,5%

Személyi jövedelemadó

Tanulószerződésben rögzített díj adómentes, felette 15%

Egyéni járulék

3% pénzbeli, 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 10% nyugdíjjárulék

További információk a www.tanuloszerzodes.hu oldalon találhatóak.

Legfrissebb szakmai kiadványunk itt elérhető.

X