1. Kezdőlap
  2.  » 
  3. Szakképzés
  4.  » 
  5. Duális képzés
  6.  » 
  7. Új szakképzési rendszer
  8.  » Tanulószerződés és szakképzési munkaszerződés összehasonlítása

Tanulószerződés és szakképzési munkaszerződés összehasonlítása

 

A kifutó rendszerben köthető tanulószerződések és az új szakképzési rendszerben köthető szakképzési munkaszerződések legfontosabb tartalmi elemei, feltételei, adó- és járulékkötelezettségei:

 

Tanulószerződés

Szakképzési munkaszerződés

alapfeltétel a sikeres szintvizsga alapfeltétel a sikeres ágazati alapvizsga
14 éves kortól köthető 15 éves kortól köthető

írásban a teljes képzési időre köthető, kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírásával

módosítását és felmondását írásban kell rögzíteni, tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják

írásban a teljes képzési időre köthető, kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírásával

módosítását és felmondását írásban kell rögzíteni, tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják

tanulószerződés megkötése és átadása a területi kamarának SZMSZ megkötése és feltöltése a regisztrációs rendszerbe
szakmai vizsgakövetelmény (SZVK) képzési és kimeneti követelmény (KKK)
kerettanterv és iskola helyi programjának ismerete képzési program kidolgozása és feltöltése a regisztrációs rendszerbe
tanulói jogviszony tanulói + munkajogi jogviszony
tanulói pénzbeli juttatás (minimálbér 10,5-19,5%-a) munkabér (minimálbér 60%-a, max. 100%-a)
kötelező juttatások: kedvezményes étkezés, munkaruha, védőfelszerelés, bizonyos esetekben útiköltség térítés kötelező juttatások: a tanuló által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkezés, útiköltség térítés, védőfelszerelés, cafetéria) – max. legkisebb havi munkabér mértékéig

gyakorlati oktató:

–   büntetlen előélet

–   legalább középfokú szakirányú végzettség, + öt éves szakmai gyakorlat

–   kamarai gyakorlati oktatói vizsga (mentesül: mestervizsgával rendelkező vagy 60. életévét betöltött, vagy szakirányú felsőfokú + két év gyakorlattal rendelkező, vagy bármilyen felsőfokú + szakirányú középfokú szakképzettség + 5 éves szakirányú gyakorlat, vagy rendeletben meghatározott vendéglátó-ipari egységben folytat gyakorlati képzést

gyakorlati oktató:

–   cselekvőképesség

–   nem áll eltiltás alatt

–   legalább középfokú szakirányú végzettség, + öt éves szakmai gyakorlat

–   kamarai gyakorlati oktatói vizsga (mentesül: mestervizsgával rendelkező vagy 60. életévét betöltött, vagy szakirányú felsőfokú + két év gyakorlattal rendelkező, vagy bármilyen felsőfokú + szakirányú középfokú szakkép-zettség és 5 éves szakirányú gyakorlat, egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés

foglalkozási napló napi szintű vezetése papír alapon foglalkozási napló vezetése és napi szintű feltöltése a regisztrációs rendszerbe
pihenőidő: 35 nap (kiskorú esetén) / 30 nap

szabadság: 45 munkanap (kiskorú esetén) / 30 munkanap

nyári szünetben legalább 15 egybefüggő munkanap

szakmai vizsgát megelőzően 10 egybefüggő felkészülési nap biztosítása

felkészülési nap biztosítása érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanap,

szakmai vizsgára felkészülésre legalább 15 munkanap

betegszabadság 10 nap betegszabadság 15 nap
12 fős szabály 12-nél több tanulóval az SZMSZ megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszám legfeljebb 20%-áig köthető SZMSZ
szociális hozzájárulási adó a ténylegesen kifizetett díjazás 17,5 %-a

szociális hozzájárulási adó nincs

 

szakképzési hozzájárulás 1,5 % szakképzési hozzájárulás nem terheli
személyi jövedelemadó a tanulószerződésben rögzített díj adómentes, felette 15 % személyi jövedelemadó a minimálbér mértékéig adómentes, felette 15 %
egyéni járulék 3 % pénzbeli, 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék, 10 % nyugdíjjárulék 18,5 % társadalombiztosítási járulék
bevezető ellenőrzés nyilvántartásba vétel
köztes ellenőrzés hatósági ellenőrzés
megújító köztes ellenőrzés megújító hatósági ellenőrzés
nyilvántartásba vételről határozat nyilvántartásba vételről értesítés
ellenőrzés során határozat

hatósági ellenőrzés során hatósági bizonyítvány

Eltiltás/bírságolás-opcionális lehetőség

Eltiltás/bírságolás-előírt feladat (foglalkozási napló vezetésének elmulasztása, pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulás vagy költségtérítés elfogadása, tanulói programtervtől való elmaradás)

Hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges

 

 

2022.január

X