1. Kezdőlap
  2.  » 
  3. Szakképzés
  4.  » 
  5. Duális képzőhely nyilvántartás, ellenőrzés
  6.  » Régi szakképzési rendszer – tanulószerződés

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés

A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés feltételeinek való megfelelés és a Szakképzési törvényben megfogalmazott, a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának szakmai ellenőrzését az illetékes területi kamara látja el. Az országosan egységes szempontok szerinti hatósági ellenőrzésben kizárólag – a gazdasági érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel együttműködve kialakított – kamarai szakképzési szakértői (ellenőri) névjegyzékben szereplő szakértők működhetnek közre.

Az ellenőrzéseket szakmai team végzi, melyben helyet kap egy kamarai szakértő (ellenőr) és az elméleti képzést folytató iskolai képviselője, valamint a kamara egy munkatársa, aki a vállalkozás segítségére lehet bármilyen gyakorlati képzéssel felmerülő probléma megoldásában.

Az ellenőrzések három formában kerülnek lebonyolításra:

Gyakorlati képzőhely nyilvántartása

X