Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

Az a gazdálkodó szervezet köthet tanulószerződést, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vételi eljárás a gazdálkodó szervezet vagy – a szakképzési törvényben meghatározott – egyéb szervezet kérelmére indul, az eljárást a területileg illetékes gazdasági kamara folytatja le. A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásába az a telephely/székhely kerülhet be, amely rendelkezik a megjelölt szakképesítés gyakorlati képzésének folytatására a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet és a Foglalkozási naplóban dokumentálja azt.

A szakképzésről szóló 2011. CLXXXVII. törvény alapján a gyakorlati képzés megkezdése előtt, bevezető ellenőrzés keretében kell a kamarának meggyőződnie a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról. Ennek során történik meg a gazdálkodó telephelyének képzőhellyé minősítése. Ez a folyamat nemcsak a gyakorlati képzésbe újonnan belépő vállalkozásokat érinti, hanem azokat a szervezeteket is, akik új szakmát szeretnének oktatni vagy bővítés miatt a meghatározott tanulói létszámot emelését kérik. A nyilvántartásba-vételi eljárás illetékmentes.

A gazdasági kamara a nyilvántartásba vétel során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint jár el. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a bevezető ellenőrzés során az előírás szerinti feltételeknek megfelelnek határozatot  kapnak a képzőhely nyilvántartásba vételéről, a képzésre feljogosító határozat visszavonásig érvényes. A tanulóképzés folyamatos jogszabályi megfelelőségét a kamara évente felülvizsgálja. A gyakorlati képzést szervező szervezet megszűnése (vagy a képzés befejezése) esetén a nyilvántartást vezető szerv a képzőhelyet törli a nyilvántartásból a szervezet bejelentése alapján vagy hivatalból.

A nyilvántartás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Internet Alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerének (ISZIIR) főoldalán mindenki számára elérhető. A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása menüpontban a megfelelő megyét megjelölve megkereshetőek a területileg illetékes kamara által nyilvántartott gyakorlati képzőhelyek akár szakmánként is.

A nyilvántartásba vett gazdálkodókat az alábbi linken tekinthetik meg:

https://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet

2022.január

X