Köztes ellenőrzés

A köztes vagy komplex ellenőrzés a gyakorlati képzés ideje alatt vizsgálja a személyi és tárgyi feltételek folyamatos fenntartását, valamint a Szakképzési törvény (Sztv.) előírásai szerinti megfelelőséget és a képzés jogszabály szerinti dokumentálását.

A helyszíni ellenőrzés ebben az esetben kiterjed a Sztv. XVI. fejezetében felsorolt, illetve a tanulószerződésben is megfogalmazott juttatások (pénzbeli, munkaruha, egyéni védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök, kedvezményes étkeztetés, étkezési hozzájárulás, egyéb – szükség szerint pl. útiköltség térítés – juttatások), valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálat, a felelősségbiztosítás a tanulói károkozásról, a tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás meglétére. Külön figyelmet fordítunk a Foglalkozási napló vezetésére, benne a tanulói értékelésre, melyet a Sztv. 41. §-a külön is szabályoz. A helyszíni ellenőrzés kiterjed még az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fenntartására is.

A köztes ellenőrzés során a gazdálkodók időszakos ellenőrzésén kívül lehetőség nyílik képzési tevékenységük fejlesztési lehetőségeinek megbeszélésére is.

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a köztes ellenőrzés során továbbra is fenntartják az előírás szerinti feltételeket, határozatot kapnak a gyakorlati képzőhely megfelelőségéről.

    X