Kezdőlap » Szakképzés » Tanulószerződés és együttműködési megállapodás » Együttműködési megállapodással képzőknek

Együttműködési megállapodással képzőknek

Nappali rendszerű iskolai oktatásban:

  • a nyári gyakorlat idejére a tanulót nem kell bejelenteni a NAV-hoz
  • a tanulónak minden megkezdett hét után legalább a mindenkori legkisebb minimálbér 19,5%-ának egynegyede jár pénzbeli juttatásként (161.000 Ft x 19,5% = 31.395 Ft/4 = 7.849 Ft/hét)
  • teljes heti juttatás jár a tanulónak akkor is, ha nem hétfőn kezdi meg a gyakorlatát, hanem a hét egyéb napján (például pénteken)
  • az együttműködési megállapodásban rögzített, tanulónak fizetendő pénzbeli juttatás adómentes
  • a fizetés történhet átutalással, vagy készpénzben, vagy a tanuló számlájára történő befizetéssel
  • fiatalkorú tanuló esetén a gyakorlat napi 7 óra, nagykorú tanuló esetén pedig napi 8 óra lehet

a szervezetnek foglalkozási naplót kell vezetnie a gyakorlati képzési napokra

Gazdálkodó szervezet további kötelezettségei a tanuló részére:

  • kedvezményes étkezés biztosítása
  • munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök biztosítása.

Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a gyakorlaton, úgy a juttatásának összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell. A mulasztást pótolnia kell, de pénzbeli juttatás a pótolt mulasztásért már nem jár a tanulónak.

Esti oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatásban:

A felnőttoktatásban résztvevők számára nincs fizetendő pénzbeli juttatás összefüggő nyári gyakorlat esetén sem, viszont a többi kötelezettsége a szervezetnek változatlan:

– a szervezetnek foglalkozási naplót kell vezetnie a gyakorlati képzési napokra,

– kedvezményes étkezés biztosítása

– munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszközök biztosítása.

Gazdálkodó szervezet által a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének terhére elszámolható költségek nappali és esti oktatás esetén:

Napi normatíva összege:

  1. évi alapnormatíva elosztva 130-cal: 480.000 Ft / 130 = 3.693 Ft/nap.

Havi csökkentő tétel: napi normatíva összege és az adott hónapban teljesített gyakorlati napok számának szorzata (példa: 3.693 Ft x 20 nap = 73.860 Ft).

A kötelezettség elszámolása és visszaigénylése:

Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett (kivéve az egyéb szervezet), aki CSAK együttműködési megállapodással fogad tanulókat, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a fentiek szerint csökkentheti nulláig. Azon szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki együttműködési megállapodás mellett tanulószerződéssel vagy duális képzés keretében hallgatói munkaszerződéssel is fogad tanulókat, ő a tanulószerződéseken és hallgatói munkaszerződéseken túl, az együttműködési megállapodások után is teljes összegben elszámolhatja a normatívát, adott esetben vissza is igényelheti.

Az egyéb szervezet abban az esetben is visszaigényelheti a gyakorlati képzés költségeit együttműködési megállapodás alapján, ha nem végez gyakorlati oktatást tanulószerződéssel.

Átalányadózás esetén

Aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget, szakképzési hozzájárulás tekintetében az Szht. alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti. Az átalányadózó egyéni vállalkozók a szakképzési hozzájárulás tekintetében kötelezettséget nem teljesítenek, még abban az esetben sem, ha egyébként alkalmazottakat foglalkoztatnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy gyakorlati képzés szervezése esetén nem számolhatnak el kötelezettség csökkentő tételt és esetükben a visszaigénylés lehetősége sem jöhet szóba.

Kisvállalati adóalanyiság esetén (KIVA)

A kisvállalati adó adóalanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól, tehát normatívát nem számolhatnak el és nem is igényelhetnek vissza.

Kisadózóként (KATA)

A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások mentesülnek az adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa bejelentett kisadózónak az adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek és a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól. A KATA megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. Ez alapján a normatívát elszámolhatják és vissza is igényelhetik.

Egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként (EVA)

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét (havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka (4.830 Ft/hó).

Az adóalany együttműködési megállapodás alapján, vagy tanulószerződés alapján csökkentheti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét, de vissza nem igényelhet.

2020.június

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31márcAll Day31decCare & Industry together against CORONAvirtuális egészségügyi platform

24áprAll Day16júnGoogle Webinariumingyenes online képzések KKV-k számára

X