Tanulószerződéssel képzőknek

 

A duális képzés lényege, hogy a szakképzésben részt vevő tanuló az elméleti képzést iskolában, míg a gyakorlati oktatást külső gyakorlati képzőhelyen (cégeknél) sajátítja el. A gyakorlati képzés tanulószerződés kötésével valósítható meg, mely a gazdálkodó és a tanuló között jön létre. A tanulószerződés tartalmazza a képzőhelyek és a tanulók adatait, jogait és kötelezettségeit.

Foglalkozási napló

A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

  • A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell:
  • a szakmai tevékenységeket tantárgyanként,
  • az ezekre fordított időt,
  • a tanuló adatait
  • a tanuló értékelését havonta,
  • a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során,
  • gyakorlati oktató aláírását minden gyakorlati napon.

A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.  A foglalkozási naplót a gyakorlat végeztével a gazdálkodó szervezetnek meg kell őriznie 5 évig.

Foglalkozási napló nyomtatványok letölthetők innen.

Tanulószerződéses tanulók juttatásai

Tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére különböző juttatásokat köteles biztosítani:

Pénzbeli juttatás:

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati és elméleti képzési idő aránya:

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

A pénzbeli juttatást csak banki átutalással lehet a tanulónak kifizetni!

Étkezési hozzájárulás:

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani, az étkezésről meleg – kivételesen indokolt esetben hidegélelem biztosításával a gyakorlati képzést szervező köteles gondoskodni.

Tisztálkodási eszköz, munkaruha:

A tanuló számára az alapvető higiénés feltételeket a gyakorlati képzést szervező biztosítja. A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót. A munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati képzést szervező azonban a gyakorlati képzésben eltöltött napok arányát, a tanuló életkori sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyeződés mértékét figyelembe véve a tanulószerződésben, ennél rövidebb kihordási időt is meghatározhat. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő letelte előtt szűnik meg, a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja, vagy, ha megtartja, köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervező ettől eltekinthet, ha a tanulói jogviszony a szakmai tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta.

A gazdálkodónak az átadott munkaruháról, tisztálkodási eszközökről, védőfelszerelésekről, védőeszközökről szintén egy átadás-átvételi bizonylatot kell készítenie, és a tanulónak ezt alá kell írnia!

Felelősségbiztosítás:

A tanuló részére a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezet köteles valamelyik biztosító társaságnál személyre szóló tanulói felelősségbiztosítást kötni. (A tanulói balesetbiztosítás nem elegendő!) A névre szóló tanulói felelősségbiztosítás egyben az elszámolhatóság feltétele is.

Rendszeres foglalkozás eü-i vizsgálat (orvosi alkalmassági):

A gazdálkodó szervezet köteles a tanulót évente a gyakorlati képzés megkezdésekor üzemorvoshoz vagy körzeti orvoshoz elküldeni, mely igazolja, hogy a tanuló a szakmai gyakorlatra alkalmas. Nem elég, ha az iskola már elküldte a tanulót egy orvosi vizsgálatra, ez azon kívül kötelező. Valamint ezt az igazolást a gazdálkodónak meg kell őriznie.

Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás:

A gazdálkodó szervezet köteles a gyakorlati képzés megkezdése előtt a tanulót munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, illetve ezt az előírásoknak megfelelően dokumentálni.

További információk a tanulószerződésről: www.tanuloszerzodes.hu

Kiadvány:

2020.június

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31márcAll Day31decCare & Industry together against CORONAvirtuális egészségügyi platform

24áprAll Day16júnGoogle Webinariumingyenes online képzések KKV-k számára

X