Az Európai Bizottság felismerte azon problémát, hogy az Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (FCM-ek) jelenlegi jogi szabályozása felülvizsgálatra szorul. Egyes esetekben a szabályozás nem összehangolt, nem egyértelmű, nem segíti sem a piaci szereplők, sem a hatóság munkáját. Továbbá olyan új kihívások jelentek meg – többek között az innovatív új alapanyagok egyre nagyobb számú jelenléte miatt –, amelyek a jogi szabályozás újraértékelését, módosítását kívánják oly módon, hogy az egyértelmű, gyors válaszokat tudjon szolgáltatni az ipar és az ellenőrző szervek számára.

A jogi szabályozás felülvizsgálata megtörtént és az alábbi problémákat azonosították:

 • a nem műanyag alapanyagú FCM-ekkel kapcsolatos harmonizált szabályozás hiánya miatt a belső piac megfelelő működése nehézkes és biztonsági problémák is felmerülhetnek;
 • a pozitív, engedélyezett lista alapú megközelítés rendszere, valamint a végső formában lévő anyagokra/FCM-ekre való összpontosítás hiánya;
 • a legveszélyesebb anyagok újraértékelésének hiánya;
 • az ellátási láncban a biztonsági és megfelelőségi információk cseréje gyenge, és a megfelelés biztosításának képessége sérül;
 • az FCM-ekre vonatkozó szabályok hatósági ellenőrzése általában gyenge;
 • a szabályok nem veszik kellőképpen figyelembe a kkv-k sajátosságait;
 • a szabályok nem ösztönzik a biztonságosabb és fenntarthatóbb alternatívák kifejlesztését;
 • a jogi szabályozások szövegében a hatáskör nem mindig egyértelmű, és a definíciókat felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat az alábbi pontokban foglalta össze a megoldási javaslatokat:

 • a hangsúly áthelyezése a végső formában lévő anyagokra/FCM-ekre;
 • az egyes anyagok értékelésének és kezelésének priorizálása;
 • biztonságosabb és fenntarthatóbb alternatívák támogatása;
 • az ellátási láncra vonatkozó információk minőségének és hozzáférhetőségének javítása a megfelelés és a végrehajtás érdekében;
 • a végső formában lévő anyagok/FCM-ek megfelelőségének biztosítására szolgáló rendszer kialakítása.

A Bizottság online konzultáció keretében 2021. január 29-ig várja az uniós állampolgárok, a szakmai szervezetek és a piaci szereplők véleményét, tapasztalatait a tagállam hivatalos nyelvén az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal (többek között a csomagolóanyagokkal) kapcsolatban.

Bővebb tájékoztatás az alábbi weboldalon található, továbbá regisztrációt követően ezen a linken lehet a véleményeket és javaslatokat is feltölteni.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Az-lelmiszerekkel-rintkez-sbe-ker-l-anyagokra-vonatkoz-uni-s-szab-lyok-fel-lvizsg-lata

A Bizottság az FCM-ekre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatának bevezetése/elindítása és az ütemterv legfontosabb elemeinek felvázolása céljából online megbeszélést is szervez, amelynek időpontja 2021. január 20. 14:00 óra (legfeljebb 2 óra időtartamban).

A részvétel minden érdeklődő számára nyitott, regisztráció nem szükséges. Az esemény során alkalom nyílik arra, hogy a konzultáció alatt kérdéseket tegyenek fel, azonban a rendelkezésre álló idő minél jobb kihasználása miatt arra kérik a résztvevőket, hogy kérdéseiket előre küldjék meg aSANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu e-mail címre.

A részvétel módjának részletei a következők:

 

Eventaddress: https://europaevent.webex.com/europaevent/onstage/g.php?MTID=e54783966bd712cbf20375f7e695ecbca
Date and time: Wednesday, January 20, 2021 2:00 pm (2 hrs max)
Europe Time (Brussels, GMT+01:00)
Eventnumber: 175 421 9221
Video Address:

 

1754219221@europaevent.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
Audioconference:
To receive a call back, provide your phone number when you join the event, or call the number below and enter the access code.
United Kingdom Toll International Dial
+44 2034574333
Show all global call-in numbers
Access code: 175 421 9221
Share This
X