Az Európai Bizottság elfogadta a Horizont Európa program 2021–2022 közötti időszakra vonatkozó fő munkaprogramját, amely összesen 14,7 milliárd euró forrást allokál a dokumentumban meghatározott célokra és konkrét tématerületekre.

Ezek a támogatások elősegítik a zöld és a digitális átmenet felgyorsítását, hozzájárulnak a koronavírus-járvány után fenntartható helyreállítási folyamatokhoz és erősítik az EU ellenálló képességét a jövőbeli válságokkal szemben. Kutatói ösztöndíjakkal,  képzésekkel és csereprogramokkal segítik az európai kutatókat az összekapcsoltabb és hatékonyabb európai innovációs ökoszisztémák építésében és világszínvonalú kutatási infrastruktúrák létrehozásában.

Ezen kívül ösztönözni kívánják a programban való részvételt Európa minden részéből és Európán kívülről is, egyúttal erősítve az Európai Kutatási Térséget.

Bővebb információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents

Forrás: https://nkfih.gov.hu/

Share This
X