1. Kezdőlap
 2.  » 
 3. Szakképzés
 4.  » 
 5. Duális képzés
 6.  » Hallgatói munkaszerződéssel képzőknek

Hallgatói munkaszerződéssel képzőknek

 

A duális képzésen, valamint a gyakorlatigényes alapképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlaton a hallgató kizárólag a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződéssel vehet részt. A gyakorlatigényes alapképzési szakokon ez minimum hat hét egybefüggő gyakorlatot jelent, duális képzés esetén viszont a teljes képzési időt felöleli.

A hallgatók munkavégzésének részletes feltételeit és a hallgatói munkaszerződés tartalmát a 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet határozza meg.

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni a 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 17. §-ában foglalt eltérésekkel.

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.12 pontja alapján adómentes a felsőoktatási törvény szerinti hallgató részére nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész.

A hallgatói munkaszerződés alapján a hallgató foglalkoztatása során

 • éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
 • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát,
 • munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,
 • próbaidő nem köthető ki,
 • Munka Törvénykönyvének az egyenlőtlen munkaidő-beosztásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

A gyakorlati képzést szervező köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási duális szakképzésben részt vevő hallgató javára.

A nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatót a felsőoktatási duális képzési ideje alatt díjazás illeti meg. A felsőoktatási duális képzésben a tanulásért is fizetés (díjazás) jár, a havi juttatást nem csak a gyakorlati hetek alatt, hanem a szorgalmi időszakban is kapják a hallgatók, ugyanis a felsőoktatási intézmény és a vállalat csak olyan feltétellel köthet együttműködést, amely szerint a gazdálkodó szervezet a felsőfokú duális képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót.

A díj mértéke legalább havonta a kötelező legkisebb munkabér (azaz minimálbér) 65%-a, amelyet – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizet. Ettől az összegtől természetesen több is fizethető a hallgató részére. 

Az adómentes jövedelemnek nem minősülő díjazást (azaz a minimálbért meghaladó részt) azonban már személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. Mivel a munkavégzés hallgatói munkaszerződés alapján történik, az adóköteles jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap része.

Adókedvezmény meghatározása

 1. január 1-jétől a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető hallgatónként a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként.

alapnormatíva * képzési súlyszorzó

* képzési napok száma

adott év munkanapjainak száma (2021-ben 254)

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint az adókedvezmény meghatározásához szükséges alapnormatíva összege – a felsőoktatási duális képzés esetén – 650 000 forint/fő/év. (Figyelem! Az alapnormatíva kifejezés az új Szkt.-ban az Nftv. szerinti duális képzésre vonatkozik!)

Az Nftv. szerinti felsőoktatási duális képzés esetén az alapnormatíva alkalmazandó súlyszorzója:

– a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,

– a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81.

 

2022.január

X