Széchenyi Kártya GO!

Széchenyi Kártya

A hazai kis- és középvállalkozások eredményes működését segítik a speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi Kártya GO! Konstrukciók.

A Széchenyi Kártya GO! konstrukciók célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.


A Széchenyi Kártya GO! hiteltermékei:

 • 1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig,
 • a teljes futamidő alatt fix kamattal,
 • gyorsan, a lehető legrövidebb hozzáféréssel,
 • a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított igénylési feltételek szerint,
 • a forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 havi, míg a beruházási hitelekre akár 24 havi türelmi idő biztosítása mellett,
 • a legtöbb konstrukcióban akár ingatlan fedezet nélkül igényelhetők.

SZK mikrohitel

Széchenyi Mikrohitel GO!

Kifejezetten a hazai mikrovállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok finanszírozására (például ingatlanvásárlás, -építés, -fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése is).

Előnyei:

 • hitelösszeg: minimum 1 millió, maximum 50 millió forint.
 • hitel futamideje: minimum 13, maximum 120 hónap. A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.
 • a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat a teljes futamidőre fix 0,5%/év.
 • széles körű beruházási célok megvalósíthatósága,
 • szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig,
 • akár kezdő vállalkozások is igényelhetik,
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatás,

Minden olyan mikrovállalkozás jogosult igényelni, amelynek nincs lejárt hiteltartozása, vagy köztartozása, és amely megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Szabályzatában meghatározott feltételeknek.

A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás/fejlesztés (beleértve az esetleges szabad felhasználású forgóeszközhitelrészt is) tervezett összköltsége minimum 10%-ának megfelelő saját erővel.

Kamaránk a Széchenyi Mikrohitel GO! konstrukció igénylése keretében végzi a kérelem előkészítését, formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzését, valamint a hiteltermékhez kapcsolódóan szaktanácsadással áll a vállalkozók szíves rendelkezésére.

 

image from rawpixel id 499747 originalSzéchenyi Lízing GO!

A hazai mikro-, kis-és középvállalkozások újraindítását segítő, minimum 1 millió, maximum 1 milliárd forint összegű lízingkonstrukció, amely felhasználható agrár célú és nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is.

 

Előnyei:

 • akár kezdő vállalkozások is igényelhetik,
 • kiemelt mértékű állami kamat- és kezelési költségtámogatás,
 • kérelemtervezetét online is elindíthatja,
 • maximum 1 milliárd forint finanszírozott összeg,
 • akár 10 éves futamidő

Minden olyan kkv jogosult igényelni, amely nem rendelkezik lejárt köztartozással, sem lejárt hiteltartozással és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat Lízingszabályzatában  meghatározott egyéb feltételeknek.

2021. november 17-től legfeljebb 20 millió Ft bruttó beszerzési értékű személygépjárművek és maximum 3 millió forint bruttó beszerzési értékű motorkerékpárok finanszírozhatóak a Széchenyi Lízingkonstrukcióban.

(A fenti beszerzési érték korlátozások nem vonatkoznak a 2021.11.17-ig a Vállalkozások által a regisztráló iroda részére az informatikai rendszerben már továbbított, azaz „igénylés tervezet beküldve” státuszú ügyletekre, illetve 2021.11.17-én már  irodai feldolgozás alatt álló lízingkérelmekre, valamint a finanszírozók részére 2021.11.17. előtt már átadott, bírálat alatt lévő lízingkérelmekre.)

A lízing futamideje minimum 1, maximum 10 év. A lízing törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 15 hónap) követően kerül sor. A Széchenyi Lízing GO!-hoz biztosított állami támogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a lízing futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat a teljes futamidőre fix 0,5%/év.

A lízing valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Lízing GO! kondíciós listája tartalmazza.

A lízing biztosítékai: magánszemély készfizető kezességvállalásának előírása a finanszírozó által opcionális, amennyiben az ügylet „fedezettsége” a bírálat eredményeképpen eléri az 50%-ot. Ha a fedezettség nem éri el az 50%-ot, akkor magánszemély kezes kötelezően bevonásra kerül a finanszírozó által.

Kamaránk a Széchenyi Lízing GO! lízingkonstrukció igénylése keretében végzi a lízingkérelem előkészítését, formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzését, valamint a lízingtermékhez kapcsolódóan szaktanácsadással áll a vállalkozók szíves rendelkezésére.

 

Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel GO!

Két éves futamidejű, 1 milliótól akár 100 millió forint összegig igényelhető, a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés után ismételten igénybe vehető.

A vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat fix évi 0,1%.

hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90%-os kezességvállalása, illetve a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 

Széchenyi Likviditási Hitel GO!

Három éves futamidejű, 1 milliótól akár 250 millió forint összegig igényelhető szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható.  A hitel fordítható a vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.

A vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat fix évi 0,2%. A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a mindenkor hatályos Széchenyi Likviditási Hitel GO! kondíciós listája tartalmazza.

hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90%-os kezességvállalása, illetve a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 

Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Akár 10 éves futamidőre is igényelhető, minimum 1 millió – maximum 1 milliárd forint összegű beruházási hitel, amely széles körben felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésére. A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig), részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása.

A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető.

A Széchenyi Beruházási Hitel GO!-hoz biztosított kamat- és kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év.

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a a mindenkor hatályos  Széchenyi Beruházási Hitel GO! kondíciós listája tartalmazza.

hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. kezességvállalása, a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása és tárgyi biztosíték.

 

Széchenyi Turisztikai Kártya GO!

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű,

kiemelt állami kamat-, kezességi díj-, bírálati díj és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

A konstrukció keretében 250 millió forint hitel igényelhető, akár ingatlanfedezet nélkül, futamideje 1, 2 vagy 3 év. A hitel szabad felhasználású.

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO-t minden olyan kkv-nak minősülő vállalkozás igényelheti, amely

 • a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában felsorolt tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fő- vagy melléktevékenységként legalább 2020. március 31. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből származott a 2020-as üzleti évben a bevételének legalább 30%-a.
 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 • és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

A Vállalkozás a hitel futamideje alatt teljes mértékű kamat- és kezelési költségtámogatásban részesül, így nincs kamat-és kezelési költség fizetési kötelezettsége. A Vállalkozásnak a hitelkeret megnyitásakor az állami támogatásnak köszönhetően bírálati díjat sem kell fizetnie.

Az ügylet létrejöttekor (illetve 2 vagy 3 éves futamidő esetén évente, az adott évre vonatkozóan) a Vállalkozás kizárólag átmeneti jogcím esetén csupán a támogatással csökkentett nettó kezességvállalási díj fizetésére kötelezett. (Csekély jogcímű támogatás esetén ezen díj is 100%-os támogatású, azaz a Vállalkozást nem terheli díjfizetési kötelezettség.)

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Turisztikai Kártya GO! kondíciós listája tartalmazza.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása. Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő, társas vállalkozás esetén alapesetben a vállalkozás legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett) magánszemély tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

100 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult további biztosíték bevonását is előírni.

 

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Akár 10 éves futamidőre is, min. 1 millió – max. 1 milliárd forint összegig igényelhető, széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:

immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása.

Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.

Futamideje az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezességvállalás mellett nyújtott hitel esetén: minimum 13, maximum 72 hónap.

Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén: minimum 13, maximum 120 hónap.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!-hoz biztosított állami kamat- és kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év.

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a mindenkor hatályos  Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! kondíciós listája tartalmazza.

A hitel fő biztosítéka az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása és dologi biztosíték, valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 

Agrár Széchenyi Kártya

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Előnyei:

 • 500 ezertől maximum 200 millió forint,
 • fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint,
 • 1, 2, vagy 3 éves futamidejű,
 • állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített,
 • akár ingatlanfedezet nélkül,
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 • használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan kkv igényelheti, amely:

 • meghatározott mezőgazdasági, állattenyésztési, ill. egyéb jogosult tevékenységet végez,
 • rendelkezik legalább egy (25 millió forint felett két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal, illetve a MÁK-tól kapott ügyfélazonosító-számmal,
 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 • megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

 

A korábbi, Krízis Garancia hiteltermékek (Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz, Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz)  2021. június 30-ig voltak befogadhatóak, kivéve a Széchenyi Kártya Plusz és a Széchenyi Turisztikai Kártya folyószámla hitelek felülvizsgálati kérelmei!

Kamaránk a Széchenyi Kártya Program hiteleinek igénylése keretében végzi a hitelkérelem előkészítését, formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzését, valamint a hiteltermékekhez kapcsolódóan szaktanácsadással áll a vállalkozók szíves rendelkezésére.

További tájékoztatók, információk, dokumentumok: https://www.kavosz.hu/

Önkéntes kamarai tagok számára térítésmentesen nyújtjuk ezt a szolgáltatást!

 

*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Széchenyi Kártya Program működtetését jogszabály alapján végző kezelő szervének a KAVOSZ Zrt.-nek a megbízása alapján jár el. A termékekre vonatkozó részletes feltételeket – ideértve a kondíciókat (kamat, költség, díj), a kamattámogatás és kezesi díjtámogatás részletes szabályait is – a KAVOSZ Zrt. mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata, valamint az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata és mellékleteik tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a www.kavosz.hu weboldalon.

Kérdése van? Segítünk!

 • Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel GO!
 • Széchenyi Likviditási Hitel GO!
 • Széchenyi Beruházási Hitel GO!
 • Széchenyi Turisztikai Kártya GO!
 • Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!
 • Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók esetében:

Lente Annamária

Széchenyi Kártya Program ügyintéző

+36 52 500 744
+36 20 266 6818
lente.annamaria@hbkik.hu

 • Széchenyi Mikrohitel GO!
 • Széchenyi Lízing GO! konstrukciók esetében:

Ábrókné Vámos Erika

Széchenyi Kártya Program ügyintéző

+36 52 500 730
+36 20 266 9388
abrokne.vamos.erika@hbkik.hu

Amennyiben ügyintézőink nem tudják azonnal fogadni hívásukat, visszahívják Önöket!

2021.december

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

17novAll Day18decBlack Sea Online Matchmaking Event

29novAll Day05decPlanet Budapest 2021Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó

X