Széchenyi Kártya

Széchenyi Kártya

2020. május 15-től igényelhető a Széchenyi Kártya Program keretében, kifejezetten a COVID-19 járvány miatti gazdasági nehézségek kezelésére kialakított négy új hitelkonstrukció.

Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus járvány hatására kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro, kis-, és középvállalatok kedvezményes feltételek mellett, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz jussanak, segítve ezzel is a munkahelyek megőrzését és a normál üzletmenet visszaállítását.

A Széchenyi Kártya Program új hitelkonstrukciói minden eddiginél kedvezőbb kondíciókkal, rendkívül alacsony, a teljes futamidő alatt fix kamaton érhetőek el a vállalkozások számára.

 • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz: Két éves futamidejű, maximum 100 MFt összegben igényelhető szabad felhasználású folyószámlahitel, a vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására. A hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el a vállalkozások számára.

Középvállalkozások esetén csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan igényelhető, a kért SZK Plusz hitel összege kisebb vagy egyenlő lehet a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel összegénél.

Mikro-és kisvállalkozások önállóan is igényelhetik a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz hitelt, rájuk a fenti kombinációs kötelezettség nem vonatkozik.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, illetve a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 • Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel: Két éves futamidejű, maximum 750 MFt összegű forgóeszközhitel. A munkahelyek megtartását segíti azáltal, hogy a vállalkozás számára maximum 24 havi bérköltségükkel megegyező hitelösszeget biztosít.

A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel fix évi 0,1% nettó kamat mellett érhető el. Önállóan is igényelhető. A hitel törlesztésének megkezdésére a 9 hónapos türelmi időt követően kerül sor.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, illetve a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 • Széchenyi Likviditási Hitel: Három éves futamidejű, maximum 250 MFt összegű szabad felhasználású forgóeszközhitel (a hitel összege számla nélkül is lehívható). A forgóeszköz beszerzése, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozása mellett fennálló forgóeszközhitelek kiváltására is használható.

A Széchenyi Likviditási Hitel fix évi 0,2% nettó kamat mellett érhető el.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. 90 %-os kezességvállalása, illetve a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 • Széchenyi Beruházási Hitel Plusz: A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz akár 1 Mrd Ft összegű beruházási hitelek igénylését is lehetővé teszi a teljes futamidő alatt fix évi 0,5% nettó kamat mellett. A maximális futamidő akár 10 év is lehet.

A széles körű beruházási hitelcélok megvalósítása mellett a hitel fennálló piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitelek kiváltására is használható. A hitel maximum 6 éves futamidőre tehergépjármű vásárlásra is igénybe vehető.

A hitel törlesztésének megkezdésére akár 24 hónapos türelmi idő is igényelhető.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. kezességvállalása, a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása és tárgyi biztosíték.

A fenti új, kiemelt támogatású hiteltermékek forgalmazásának idejére 2020. május 15-től a Széchenyi Kártya Forgóeszközhitel és Beruházási hitelek forgalmazása felfüggesztésre került.

 • Széchenyi Turisztikai Kártya: 2020. szeptember 21-től igényelhető a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességi díj és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.A konstrukció keretében 250 millió forint hitel igényelhető, akár ingatlanfedezet nélkül, futamideje 1, 2 vagy 3 év. A hitel szabad felhasználású.

    A Széchenyi Turisztikai Kártyát minden olyan kkv-nak minősülő vállalkozás igényelheti, amely:

 • a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában felsorolt tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fő- vagy melléktevékenységként legalább 2019. január 1. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből származott a 2019-es üzleti évben a bevételének legalább 30%-a.
 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és
 • megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

A Vállalkozás a hitel futamideje alatt teljes mértékű kamat- és kezelési költség támogatásban részesül, így nincs kamat- és kezelési költség fizetési kötelezettsége. A Vállalkozásnak a hitelkeret megnyitásakor az állami támogatásnak köszönhetően bírálati díjat sem kell fizetnie. Az ügylet létrejöttekor (illetve 2 vagy 3 éves futamidő esetén évente, az adott évre vonatkozóan) a Vállalkozás csupán a támogatással csökkentett nettó kezességvállalási díj (1 éves futamidő esetén 0,25%/év, 2-3 éves futamidő esetén 0,5%/év) fizetésére kötelezett.

A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője). Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő, társas vállalkozás esetén alapesetben a vállalkozás legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett) magánszemély tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása. 100 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult további dologi biztosíték bevonását is előírni.

 • Agrár Széchenyi Kártya: A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Előnyei:

 • 500 ezertől maximum 200 millió forint,
 • fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint,
 • 1, 2, vagy 3 éves futamidejű,
 • állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített,
 • akár ingatlanfedezet nélkül,
 • gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 • használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan kkv igényelheti, amely:

 • meghatározott mezőgazdasági, állattenyésztési, ill. egyéb jogosult tevékenységet végez,
 • rendelkezik legalább egy (25 millió forint felett két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal, illetve a MÁK-tól kapott ügyfélazonosító-számmal,
 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 • megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatábanmeghatározott egyéb feltételeknek.
 • Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz: a 2020. szeptember 21-től igényelhető hitel elősegíti az agrárvállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglévő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés, valamint a feltételeknek megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:

 • immateriális javak beszerzése
 • ingatlan építése, vásárlása – beleértve a termőföld vásárlást –, fejlesztése (lakóingatlan és üdülő kivételével, amelynek finanszírozása nem lehetséges ezen konstrukció keretében)
 • ültetvény telepítése
 • új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése
 • tenyészállat beszerzése
 • tulajdonrész (üzletrész) vásárlása.

A konstrukció keretében lehetőség van a vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól legkésőbb 2020. március 31. napjáig megkötött szerződés keretében felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitel kiváltására.

Akár 1 milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, maximum 6 éves futamidőre.

Kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség és kezességi díj támogatás csökkenti a vállalkozások által fizetendő hiteldíjat. Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ-hoz biztosított állami kamat- és kezelési költség támogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év.

Kamaránk a Széchenyi Kártya Program hiteleinek igénylése keretében végzi a hitelkérelem előkészítését, formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzését, valamint a hiteltermékekhez kapcsolódóan szaktanácsadással áll a vállalkozók szíves rendelkezésére.

További tájékoztatók, információk, dokumentumok: https://www.kavosz.hu/

Széchenyi Kártya

A Széchenyi Kártya Program keretében a legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére minden eddiginél alacsonyabb kamattal már hat hiteltermék – akár egymással kombinálva is – igényelhető.*

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel: likviditási problémák áthidalására.

Agrár Széchenyi Kártya: a mezőgazdasági szektorban dolgozó egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók (családi gazdaság vezetője), erdőbirtokossági társulatok, gazdasági társaságok, egyéni cégek, illetve szövetkezetek részére.

Széchenyi Forgóeszközhitel: hosszabb futamidejű (akár 36 hó) hitel elsősorban árukészletek, alapanyagok beszerzésének finanszírozására szolgál.

Széchenyi Beruházási Hitel: ingatlan építésre, új vagy használt eszköz-, gépbeszerzésére.

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel: elnyert uniós pályázatokhoz szükséges önrész kiegészítésére.

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel: gyors hozzájutás a már elnyert uniós forrásokhoz.

Kamaránk a Széchenyi Kártya Program hiteleinek igénylése keretében végzi a hitelkérelem előkészítését, formai és kizáró feltételek egy részének ellenőrzését, valamint a hiteltermékekhez kapcsolódóan tanácsadással áll rendelkezésre.

További tájékoztatók, információk, dokumentumok: https://www.kavosz.hu/

Önkéntes kamarai tagok számára térítésmentesen nyújtjuk ezt a szolgáltatást!

*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Széchenyi Kártya Program működtetését jogszabály alapján végző kezelő szervének a KAVOSZ Zrt.-nek a megbízása alapján jár el. A termékekre vonatkozó részletes feltételeket – ideértve a kondíciókat (kamat, költség, díj), a kamattámogatás és kezesi díjtámogatás részletes szabályait is – a KAVOSZ Zrt. mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata, valamint az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata és mellékleteik tartalmazzák, amelyek megtekinthetők a www.kavosz.hu weboldalon.

Kérdése van? Segítünk!

+36 20 267 0690

2021.április

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

X