Tájékoztatás a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartandó tisztújító választásokról

2020.07.14 | Választások2020

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 2020. évben tisztújító választások lesznek.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 2020. évben tisztújító választások lesznek.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. (a továbbiakban: kamarai törvény) alapján négyévente sorra kerülő eseményen a vállalkozások megválasztják a kamara elnökét, alelnökeit, a küldötteket, az elnökségi tagokat, továbbá az ellenőrző és az etikai bizottságának tagjait – akik a következő ciklusban, 2024-ig látják el a feladatukat.

A választási folyamat első lépése a kamarai tagozatok összehívása, annak érdekében, hogy minden tagozat delegálja a választási szervek tagjait, akik a későbbiekben figyelemmel kísérik, koordinálják és felügyelik a választási eseményeket. A tagozati ülésen három bizottságot hoznak létre, amelyek a tagjaik közül választják meg az elnöküket: Jelölőbizottság, Szavazatszámláló Bizottság, Választási és Mandátumvizsgáló Bizottság. Az egyes bizottságok által ellátandó feladatokat az Alapszabály tartalmazza.

A kamarai küldöttekre a megyében működő vállalkozások adhatják le a szavazataikat.

A vállalkozások kényelme és a lehető legnagyobb részvétel biztosítása érdekében a kamarai küldöttválasztásokat a debreceni központon kívül a kamarai helyi szervezeteknek otthont adó településeken is megtartjuk. A választásra 2020. szeptemberében kerül sor, az egyes események pontos időpontjáról pedig a későbbiekben adunk tájékoztatást. Minden vállalkozás, annak a területi irodának a helyszínén szavazhat, amelyhez vállalkozásának székhelye tartozik. A kamarai küldötteket a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek tagozatokban választják.

A kamarai választások során képviseletre jogosult az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja*.

A kamara honlapja a következő időszakban folyamatosan frissülő információkat tartalmaz majd a választási eseményekről.

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, 2020. július 31. napjától a kamara székhelyén és minden kamarai területi irodában betekintésre rendelkezésre áll majd a választói névjegyzék és a tagjegyzék.

Az Alapszabály rendelkezése szerint öt tagozat került létrehozásra a kamarán belül, amelyek a következők:

Gazdasági szolgáltató, ipari, kereskedelmi, kézműves és nagyvállalkozói tagozat.

A tagozati ülések időpontjai:

Gazdasági szolgáltató tagozat 2020. július 23. 08:00
Ipari tagozat 2020. július 23. 09:00
Kereskedelmi tagozat 2020. július 23. 10:00
Kézműves tagozat 2020. július 23. 11:00
Nagyvállalkozói tagozat 2020. július 23. 12:00

A tagozati ülés helyszíne:

Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza
(4025-Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.)
Sesztina Jenő terem

(*1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 2.§ f), MKIK Alapszabály I.sz. melléklet: 9. pontjában foglaltak szerint a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával állandó, vagy eseti meghatalmazást adhat a választói jogok gyakorlásához.)

Választási ütemterv 2020

HBKIK választási szervek 2020

Jelölőlap

Tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

Share This
X