Tájékoztatás a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott tisztújító választásokról

2020.10.09 | Választások2020

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 2020. évben tisztújító választást tartottak.

Tisztújító Küldöttgyűlést tartott a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Október 9-én tartotta a rendes, négyévente esedékes tisztújító küldöttgyűlését a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Kölcsey Központ Konferenciatermében, a járványügyi előírások legmesszemenőbb figyelembevételével. A küldöttek megerősítették elnöki tisztségében Miklóssy Ferencet, így a 2020-2024-ig terjedő ciklusban is ő vezeti a Kamarát. Az általános alelnöki tisztet továbbra is Török István tölti be.

Megválasztották továbbá a vidéki alelnököt, az öt tagozati alelnököt, az elnökség tagjait, az Etikai és az Ellenőrző Bizottság tagjait, valamint az MKIK küldöttgyűlésébe delegált 8 országos küldöttet, akik a 2020-2024-ig terjedő ciklusban látják el feladatukat.

A tisztújító küldöttgyűlést Miklóssy Ferenc elnök nyitotta meg. Az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit taglaló beszédében kiemelte: örül, hogy a küldöttek ilyen nagy számban jelentek meg, ez jelzi elkötelezettségüket a Kamarának a vállalkozók szolgálata érdekében végzett gazdaságélénkítő tevékenysége iránt. Az elmúlt ciklus során a Kamara gazdálkodása eredményes volt, intenzív és kölcsönös partnerségen alapuló együttműködést folytatott úgy a vállalkozók közösségével, mint a megye településeinek önkormányzataival és a Debreceni Egyetemmel, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.

A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett válságra reflektálva az elnök elmondta: a gazdasági nehézségek enyhítésében, a gazdaság újraindítása terén meghatározó szerepet játszik a Széchenyi Kártya Program, melynek hitelkonstrukciói iránt a megyében kifejezetten élénk érdeklődés mutatkozott a vállalkozók részéről – a Kamara minden támogatást megad a vállalkozóknak a hiteligénylések ügyintézése terén, a megye hat településén megnövelt ügyintézői létszámmal áll a vállalkozói igények kiszolgálására.

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntő beszédében méltatta a kereskedelmi és iparkamarák gazdaságpolitikára, adópolitikára gyakorolt befolyását, csakúgy, mint a szakképzés, a nemzetközi kapcsolatok, az egész nemzetgazdaság terén betöltött katalizátor szerepüket.

Ezek után számoltak be tevékenységükről a kamarai választási szervek elnökei: elmondták, hogy a választási folyamat rendben, a Kamara Alapszabályában foglaltaknak megfelelően zajlott le.

Ezt követően került sor a Kamara tisztségviselőinek és testületi tagjainak megválasztására.

A küldöttek nyílt szavazással, egyhangú döntéssel:

  • Miklóssy Ferencet (Keviép Kft.) megerősítették elnöki tisztségében.
  • Török Istvánt (Uniholz Kft.) megerősítették általános alelnöki tisztében.
  • A vidéki alelnök tisztre megválasztották Kathiné Juhász Ildikót (Vertex 92 Kft.).
  • Ipari tagozati alelnökké Nagy Pétert (Medicor Zrt.), kereskedelmi tagozati alelnökké Máté Sándort (Máté és Nagy Bt.) választották.
  • Kézműves tagozati alelnöki tisztségében megerősítették Radics Lászlót (egyéni vállalkozó), a nagyvállalkozói tagozat alelnökévé ismét Szabó Pétert (FAG Magyarország Kft.) választották.
  • A küldöttek voksolása alapján továbbra is Póser Zoltán (EDC) tölti be a Kamara gazdasági szolgáltató alelnöki tisztét.

Ezek után a küldöttek megválasztották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésébe delegált 8 országos küldöttet, továbbá az 5-5 tagú Ellenőrző és Etikai Bizottságot, valamint az elnökség további 17 tagját.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Dr. Parragh Lászlót jelölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, továbbá Miklóssy Ferencet, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az MKIK általános alelnökének.

HBKIK elnökség és elnökségi tagok 2020-2024

 
 
 
 

Share This
X