Üdvözöljük a

Hiányszakmák meghatározása - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

honlapján!

-

Hiányszakmák meghatározása - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

Szerző: Soósné Kiss Veronika | 2016. április 11.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerû képzésben részt vevõ tanulók támogatása. A megyei fejlesztési és képzési bizottság az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig.

 

Jövedelmi helyzettõl függetlenül ösztöndíjban részesülnek a szakiskola szakképzési évfolyamán, az elsõ szakképesítésre felkészítõ, nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, hiány-szakképesítést tanulók. Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történõ átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülõjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történõ bejelentése.

 

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítõben, a tanév elsõ félévében az elõzõ tanév végi bizonyítványban szereplõ osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követõen, annak eredményével együtt kell megállapítani.

 

A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minõsítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlagnemszámítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni.

 

Első szakképzési évfolyam első féléve:

 

egységesen 10.000 Ft/hó

 

Első szakképzési évfolyam második félévétől a tanulmányok befejezéséig, ha a tanulmányi átlageredmény:

 

          tanulmányi átlag            ösztöndíj mértéke

                                                             2,51-3,0                      10.000 Ft/hó

                                                             3,01-3,5                      15.000 Ft/hó

                                                             3,51-4,0                      20.000 Ft/hó

                                                             4,01-4,5                      25.000 Ft/hó

                                                             4,51-5,0                      30.000 Ft/hó

 

 

Nem részesülhet szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban:

  • az a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdõdõen, amelyet megelõzõ hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.
  • a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától.