Bt., kkt.: júliustól változások a működési feltételekben

2021.07.16 | Gazdaság, Hírek

Eddig a törvényi szabályozás szerint automatikusan megszűntek azok a betéti társaságok – döntően családi vállalkozások –, amelyeknél az egyedüli beltag vagy kültag jogviszonya megszűnt és az új tagot hat hónapon belül nem tudták bejegyeztetni. Ugyanez a szabály élt azon közkereseti társaságok esetében is, ahol a tagok száma egy főre csökkent. A Polgári Törvénykönyv módosításának köszönhetően azonban július 1-jétől az ilyen helyzetbe kerülő vállalkozások már nem szűnnek meg a törvény erejénél fogva.

A hat hónapos jogvesztő bejelentési kötelezettség azért okozott komoly gondot, mert ezt a szabályt nagyon kevesen ismerték. A cég megmaradt tagja és az elhunyt tag örököse – aki a helyére lépett volna – rendszerint abban a téves hitben voltak, hogy a közjegyzői hagyatékátadással történik majd meg a tagváltozás a betéti illetve a közkereseti társaságokban. Azonban az ilyen társaságokban a tagsági pozíció nem öröklődik. A megmaradt tag maga jogosult szabadon megválasztani azt a személyt, akit új tagként befogad a társaságba: ez nem csak az örökös lehet, hanem más személy is. Ezért sok esetben úgy múlt el a hat hónapos jogvesztő határidő, hogy bár megvolt az új tag, mégsem jelentették be, mert teljesen szükségtelenül a hagyatéki eljárás végét várták, amelyek pedig egyébként is rendszerint hosszabb ideig tartanak.

A július 1-jén hatályba lépő törvényi módosítások hatására fennmaradt ugyan a cégbíróság felé az új tag hat hónapon belüli bejelentésének kötelezettsége, azonban megszűnt ezen határidő jogvesztő jellege. Így ennek elmulasztása már nem jelenti a cég automatikus megszüntetését. Ha ezt követően az új tag bejegyzése elmarad, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indít és felszólítja a társaságot a törvényes működés feltételeinek helyreállítására. Ennek köszönhetően további három hónap áll majd a vállalkozás rendelkezésére, hogy rendezze a működés feltételeit.

Ha a vállalkozás igazolja, hogy az örökös személyét illetően bírósági vagy közjegyzői eljárás van folyamatban, akkor a cégbíróság az elindított törvényességi felügyeleti eljárást fel is függesztheti. Ha törvényességi felhívás is eredménytelen lesz, csak akkor szüntetik meg a társaságot.

A tagi felelősség változásának is van új, fontos szabálya. Ha a társaságnak nem marad beltagja, akkor az ezen időpont után keletkező, az új tag belépésig felmerült tartozásokért a kültag lesz korlátlanul felelős, neki kell helytállnia, akár a teljes magánvagyonával is.

Forrás: Napi.hu

Share This
X