Nyilvános konzultáció az új európai munkavédelmi stratégiáról

2021.01.20 | Hírek, Nemzetközi hírek

E nyilvános konzultáció során fel kívánjuk mérni a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014-2020-as stratégia minőségét és végrehajtását, valamint észrevételeket várunk a jövőbeli, 2021-2027-es stratégia vonatkozásában.

Ez a konzultáció a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szolgáló jövőbeli stratégiai kerethez kapcsolódik. A foglalkoztatottak munkahelyi biztonsága és egészsége széles körű érdeklődésre számot tartó téma. Ezért e nyilvános konzultáció minden érdekelt polgár és szervezet előtt nyitva áll. Különösen hasznosak lehetnek az alábbiak hozzájárulásai: – a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó nemzeti vagy regionális hatóságok (pl. minisztériumok, nemzeti intézetek, munkaügyi felügyelőségek); – munkaadók és munkáltatói szervezetek (vállalkozói szövetségek, szakmai szövetségek); – munkavállalók és munkavállalói szervezetek (szakszervezetek stb.); – más uniós intézmények vagy szervek; – a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel hivatásosan vagy saját indíttatásból foglalkozó szervezetek és egyének (akadémia, kutatóintézetek, uniós ügynökségek, munkaügyi szakemberek, köz- és magántulajdonú biztosítótársaságok, civil szervezetek).

A Bizottság az uniós dolgozók jogainak elkötelezett védelmezője. Ez vonatkozik mind a munkahelyi egészségvédelem és biztonságteremtés magas szintjére, mind a szakmai kívánalmaknak megfelelő munkakörülményekre, melyeknek köszönhetően növelhető a munkával töltött évek száma. Az Európai Unió jelenlegi munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete 2020-ig szól, ezért 2021-ben újabb stratégiát kell elfogadni. E nyilvános konzultáció célkitűzése kettős: a kapott információk és nézetek felhasználásra kerülnek a jelenleg érvényes uniós stratégia értékeléséhez, ugyanakkor hozzájárulnak az új (a 2021–2027-es időszakra vonatkozó) stratégia elkészítéséhez és még hatékonyabbá tételéhez.

További információkért tekintse meg a jelenlegi stratégiát, amely itt érhető el magyar nyelven:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332

Kérjük, segítse munkákat az alábbi kérdőív kitöltésével.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2021. február 25.

Kérdőív elérhetősége:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkaLBw87riXcpRTaSP6dldUHMYSe8m6KKxyatK5fuB2B0sA/viewform

 

Share This
X