1. Kezdőlap
 2.  » 
 3. Szakképzés
 4.  » Ágazati alapvizsgák


ÁGAZATI ALAPVIZSGA VIZSGAELNÖKI PÁLYÁZAT

 

Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre.

A pályázat kiírás célja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágaztában történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát országosan egységes eljárás keretében mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapvizsga ágazatának megfelelő:

 • szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvánnyal, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány)

Előnyben részesül az, aki

 • kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve
 • szerepel a szintvizsga/vizsgafelügyelői/szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakmában/ágazatban)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Pályázni a területi gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra lehet.

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év november 30-ig, az augusztus bírálat esetén június 30-ig hiánytalanul beérkeznek.

A bírálat eredményéről a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá.

Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül – feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében – on-line vizsgát kell tenni.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van)
 • vizsgaelnöki/vizsgafelügyelői/szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (kék tintával aláírt eredeti példány)
 • szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott, hivatalos, eredeti munkáltatói igazolás (pontos tevékenység megjelöléssel) vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez
 • a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Nagyné Tolnai Éva

Telefon: 52/500-733

E-mail cím: nagyne.tolnai.eva@hbkik.hu

 

Ágazati alapvizsga elnöki pályázati adatlap

Szakmajegyzék ágazati alapvizsga elnöki pályázathoz

Ágazati alapvizsga kisokos 2021

GDPR adatvédelmi tájékoztató ágazati alapvizsga vizsgaelnöki pályázathoz

Jogszabályok: https://hbkik.hu/szakkepzes/fontosabb-jogszabalyok-szabalyzatok/

Képzési és kimeneti követelmények: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

 

2022.január

X