Vállalkozói regisztráció

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény kötelezettségeket és jogokat fogalmaz meg mind a gazdálkodó szervezetek, mind a gazdasági kamarák irányában*.

A gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek:

 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente kamarai hozzájárulást (tárgyév március 31-éig) megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

A kamara köteles:

 • igazolás kibocsájtásával elismerni a kamarai hozzájárulás megfizetését.
 • térítésmentesen a törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtani a gazdálkodó szervezetek számára (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés).

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény kötelezettségeket és jogokat fogalmaz meg mind a gazdálkodó szervezetek, mind a gazdasági kamarák irányában*.

A gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek:

 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente kamarai hozzájárulást (tárgyév március 31-éig) megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.

A kamara köteles:

 • igazolás kibocsájtásával elismerni a kamarai hozzájárulás megfizetését.
 • térítésmentesen a törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtani a gazdálkodó szervezetek számára (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés).

A kamarai tagok a hozzájárulás összegét levonhatják a tagdíjból!

 

*A törvény nem érinti az agráriumot. A magánállatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

 1. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek
 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), amelyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el,
 • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókra és vállalkozásokra (ők az agrárkamarába kötelesek jelentkezni), valamint az agrárkamarára.

Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

Azonban azok az egyéni vállalkozók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), de a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Érdemes tudnia, hogy a rendezett kamarai regisztráció elengedhetetlen feltétele a NAV „megbízható adózó” minősítésének, és a sikeres pályázatoknak.

A bejelentés módja

A bejelentés történhet online, vagy a mellékletben található űrlap kitöltésével és beküldésével. Mindkét esetben a (géppel, illetve kézzel) kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapot – postai úton vagy szkennelés/fényképezés után elektronikus levélben – a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttatni.

Vállalkozói regisztrációját weboldalunk e-ügyintézés menüpontjában megtalálható elektronikus adatlap kitöltésével és beküldésével is megteheti.

Továbbá a regisztrációt elvégezheti személyesen is a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Az adatlap kitöltését szintén a weboldalunkon elérhető kitöltési útmutató segíti.

A Hajdú-Bihar megyei vállalkozások a befizetést teljesíthetik online bankkártyával, átutalással a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-34611849-49020102 számú számlaszámára, bankkártyával valamint készpénzzel a Kamara ügyfélszolgálatainál. Kérjük, átutalás esetén a közlemény rovatban a vállalkozás adószámát szíveskedjen feltüntetni.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása 2012. június 1-től nyilvános, szabadon hozzáférhető az interneten. Az adatbázisban a regisztrált vállalkozásokra adószám, cégnév, megye, város vagy tevékenység alapján lehet rákeresni.

A kamarai regisztrációs rendszer az alábbi linken érhető el:
https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html

További információért kérjük, forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a + 36 52 500 710-es telefonszámon, illetve keressék a székhelyükhöz legközelebb eső területi irodai munkatársainkat.

  Kamarai hozzájárulás díja: 5.000.- Ft/év
  Befizetés határideje: tárgyév március 31.
  Bankszámlaszám: 10300002-34611849-49020102
  Bank: MKB Bank
  Kedvezményezett: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK)
  Közlemény: „kamarai hozzájárulás” megnevezés, „vállalkozás adószáma”

  Iparkamarához tartozó tevékenységek, TEÁOR kódok

  Kizárólag a székhelye szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kötelezett a nyilvántartásba vételét kezdeményezni az a vállalkozás, amely a lenti tevékenységek közül egyiket sem végzi és egyik sem szerepel a tevékenységei között (a kamarai törvényben meghatározott kivételek figyelembevételével). (Előfordulhat olyan eset, amikor a vállalkozás nyilvántartásba vétel szempontjából mind a kereskedelmi és iparkamarához, mind az agrárkamarához tartozik.)

  Az alábbi táblázatban szereplő tevékenységek jelenleg az agrárkamarához tartoznak:

  1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez
  Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:
  01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]
  02 Erdőgazdálkodás
  03 Halászat, halgazdálkodás
  10 Élelmiszergyártás
  11 Italgyártás
  12 Dohánytermék gyártása
  2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
  2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
  2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás
  3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
  4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
  462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
  463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
  4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
  467503 Növényvédőszer nagykereskedelem
  467504 Műtrágya nagykereskedelem
  749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
  749013 Falugazdász tevékenység
  749031 Haszonállatok törzskönyvezése
  749040 Gombaszakértés
  749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
  7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
  773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
  881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
  1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez
  Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:
  01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
  02 Erdőgazdálkodás
  03 Halászat, halgazdálkodás
  10 Élelmiszer gyártás
  11 Italgyártás
  12 Dohánytermék gyártása
  2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
  2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
  2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása
  3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
  4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
  462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
  463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
  4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
  4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
  7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
  7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
  7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése
  8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

  Gyakran ismételt kérdések

  1. Meyik kamaránál kell regisztrálnom a vállalkozásomat?

  A vállalkozás székhelye szerint illetékes (megyei) kamaránál.

  1. A regisztrációs lapot milyen módon adhatom le?

  Lehetőség van elektronikus kitöltésre, vagy az adatlapot kitöltve, aláírva postán vagy scannelve email-ben elküldeni részünkre illetve, személyesen is leadható ügyfélszolgálatunkon. Fontos, hogy csak a cégszerűen aláírt adatlapot tudjuk elfogadni.

  1. Kamarai hozzájárulást vagy kamarai tagdíjat kell fizetnem?

  Kamarai hozzájárulást minden vállalkozásnak évente kell fizetnie, amelyet jogszabály ír elő.

  A kamarai tagsági díjat csak az önkéntes kamarai tagoknak kell fizetnie. (A vállalkozások saját maguk döntenek arról, hogy önkéntes tagok lesznek vagy sem.)

  1. Mennyi a kamarai hozzájárulás összege és mi a határideje a befizetésnek?

  Évente 5000 Ft. Határidő: minden év március 31.

  1. Melyik kamarának kell megfizetnem a kamarai hozzájárulás összegét?

  A vállalkozás székhelye szerinti, megyei kamarának.

  1. Milyen módon lehet fizetni a kamarai hozzájárulás összegét?
  1. Átutalás esetén, melyik számlaszámra utaljam a kamarai hozzájárulást?

  MKB Bank számlaszám: 10300002-34611849-49020102 (Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

  1. A közleménybe mit kell írnom átutalásos befizetés esetén?

  Kérjük, tüntesse fel a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” megnevezést.

  A vállalkozás adószámának feltüntetése nagyon fontos a vállalkozás azonosításához, illetve a befizetés minél gyorsabb és pontos feldolgozásához. Az adatok pontatlan vagy hiányos megadása esetén, a befizetés feldolgozása sikertelen lehet.

  1. Mit kap a vállalkozás az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásért?

  Ismerje meg alapszolgáltatásainkat,  és ajánljuk szíves figyelmébe további  kamarai szolgáltatásainkat is!

  1. Mi történik, ha valaki nem fizet?

  A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be és a tartozás a végrehajtás költségeivel növekszik.

  1. Tavaly már regisztráltam, és megfizettem az 5000 Ft-ot, idén is kell fizetnem?

  Igen. A kamarai hozzájárulást minden évben meg kell fizetni a jogszabály szerint.

  Regisztráció csak egyszer szükséges.

  1. Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem kaptam számlát. Miért?

  A befizetés módjától függően, kap egy bizonylatot (nyugta, banki átutalás igazolása, folyószámla kivonat) ami igazolja a hozzájárulás teljesítését. Ezután rögzítésre kerül rendszerünkben az összeg, elkészül egy kamarai igazolás (amennyiben a regisztrációs lap már beérkezett hozzánk), amely a regisztráció során megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A hozzájárulás összege, költségként elszámolható.

  1. A vállalkozásom adatai módosultak. Hogyan kell eljárnom?

  A vállalkozás megszűnését, szüneteltetését vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változást, öt napon belül jelezni szükséges a kamara felé, amelyet írásban tehet meg. Kérjük mellékelni a hivatalos igazolás vagy dokumentum másolatát a változásról, amely alapján az adatokat módosítani tudjuk.

  1. Mikor tekinthető a regisztráció rendezettnek?

  1. Amikor a kitöltött, és cégszerűen aláírt adatlap beérkezett.

  2. A kamarai hozzájárulás összege is megérkezik és rendszereinkben is feldolgozásra kerül.

  A fenti két feltétel együttes teljesülésekor tekinthető rendezettnek a regisztráció.

  1. Már regisztráltam a kamaránál és nem vagyok kamarai tag. Ez hogyan lehetséges?

  Kamarai tag az a vállalkozás lesz, aki önkéntes kamarai tagságot létesít. Aki csak a kötelező regisztrációt végzi el, az a kamarai nyilvántartásba kerül be, ami nem egyenlő a tagsággal.

  1. Építőipari kivitelező vállalkozásom van, nekem is regisztrálnom kell?

  Igen. A kamarai nyilvántartásba vétel nem azonos az építőipari regisztrációval.

  1. Kinek nem kell regisztrálni?

  Nem regisztrációkötelesek:

  • őstermelő
  • lakásszövetkezet
  • magán-állatorvos
  • ügyvéd
  • egyéni szabadalmi ügyvivő
  • közjegyző
  • önálló bírósági végrehajtó
  • nem vállalkozások (pl. minisztérium, hivatal, önkormányzat, iskola stb.)
  1. Őstermelő vagyok és az agrárkamarának fizetek tagdíjat. E mellett van egyéni vállalkozásom is, ami nem tartalmaz agrár tevékenységet. Ebben az esetben hova kell fizetnem?

  Az őstermelő tevékenységből eredően agrárkamarai tagsága van, viszont mint egyéni vállalkozó, az iparkamaránál regisztrációra kötelezett és kamarai hozzájárulást is szükséges fizetni.

  1. Ha szüneteltetem a vállalkozásom, kell kamarai hozzájárulást fizetnem?

  Tevékenység szüneteltetésére csak egyéni vállalkozás esetén van mód, társas vállalkozásnál nincs ilyenre lehetőség.

  Ha a szüneteltetés év közben kezdődik (pl.: 2013. június 5.), akkor arra az évre is szükséges a hozzájárulás megfizetése, amelyben a szünetelés indult (példánknál ez 2013.).

  A szüneteltetés végén szintén szükséges fizetni a hozzájárulást, arra az évre, amelyben a szüneteltetés befejeződött. (pl: 2014. január 18., tehát 2014-re is esedékes a fizetés).

  Természetesen, ha ugyanaz az év a szüneteltetés kezdete és a szüneteltetés befejezése is (pl. 2013. február 5-től 2013. augusztus 3-ig szünetel) akkor a hozzájárulást csak egyszer kell megfizetni az érintett évben (példáknál 2013 évre).

  Kamarai hozzájárulást megfizetni arra az évre vonatkozóan nem kell, amikor a teljes naptári évet szünetelő státuszban tölti az adott egyéni vállalkozó (január 1-től december 31-ig).

  1. Felszámolás, végelszámolás alatt álló vállalkozásoknak kell regisztrálniuk és hozzájárulást fizetni?

  Igen. A cégek a fenti eljárások befejezéséig működőnek számítanak.

  1. Az alapítványok, egyesületek is regisztráció kötelesek?

  Nem. Akiket bíróság vesz nyilvántartásba, azoknak nem kell regisztrálniuk.

  Akik a cégnyilvántartásban, vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, nekik szükséges a regisztráció.

  1. Nonprofit Kft-nek, takarékszövetkezetnek is kell regisztrálni?

  Igen, székhely szerint. Kivéve: lakásszövetkezet, termelő szövetkezet (agráriumban).

  1. Szellemi szabadfoglalkozásúaknak szükséges regisztrálni?

  Nem, ők nem esnek a törvény hatálya alá.

  1. Adószámmal rendelkező magánszemélynek kell-e regisztrálni?

  Nem. Nem minősül gazdálkodó szervezetnek.

  1. Más szakmai kamarának a tagja vagyok. Rám is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

  Igen. Amennyiben tevékenységüket nem természetes személyként, hanem valamilyen gazdasági társasági formában (pl: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság stb.), vagy egyéni vállalkozóként folytatják.

  A szakmai kamarai tagság független a gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációjától.
  Ebből adódóan a szakmai kamarákban természetes személyként nyilvántartott tagoknak nem kell regisztrálniuk.

  Például egy orvosi korlátolt felelősségű társaságnak, amely tagja a Magyar Orvosi Kamarának nyilvántartásba kell vetetnie magát a kereskedelmi és iparkamarában (a társasági forma miatt).

  Az orvosi Kft. alkalmazottainak (akik MOK tagok), nem kell ezt külön megtenniük.

  Abban az esetben viszont, ha az orvos a Magyar Orvosi Kamara tagja, de egyéni vállalkozóként tevékenykedik, akkor megint csak nyilvántartásba kell vetetnie magát a kereskedelmi és iparkamarában egyéni vállalkozóként.

  1. Befizettem a kamarai hozzájárulást, de nem látja a kamara a befizetést. Mi lehet az oka?

  Valószínűleg a közleményben nem lett feltüntetve a vállalkozás adószáma, illetve az adatok hibásan szerepelhettek. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a befizetés nem kerül rögzítésre. Ilyen esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot kamaránkkal.

  1. Az egyéni vállalkozó elhunyt. Ennek ellenére mégis kapott felszólító levelet. Miért?

  Valószínűleg nem jelezték az okmányiroda felé a változást és a nyilvántartásban továbbra is működő státuszban van. Ilyen esetben fel kell keresni az okmányirodát a vállalkozás megszüntetésével kapcsolatban.

  1. A tárgyévben fizettem már kamarai hozzájárulást, mégis kaptam felszólító levelet. Hogy lehetséges ez?

  A következők fordulhattak elő:

  • átutalás esetén, nem lett feltüntetve az adószám, vagy pontatlanul szerepeltek az adatok
  • nem történt meg a regisztrációs lap beküldése ezért nem tudtuk vállalkozáshoz kötni a befizetést
  • a felszólító levél még a befizetés előtt elkészült
  • más kamarához történt a befizetés
  • egy korábbi évben nem történt befizetés, ezért a tárgyévi utalás még a korábbi évre került rögzítésre

  Kérdése van? Segítünk!

  Takács Anikó

  ügyfélszolgálati munkatárs
  +36 52 500 710
  +36 20 437 7243
  takacs.aniko@hbkik.hu

  Kamarai hozzájárulás kiegyenlítésének módjai:

  online bankkártyával
  átutalással:
  MKB 10300002-34611849
  -49020102
  a közlemény rovatban a vállalkozás adószámának feltüntetésével
  bankkártyával, valamint készpénzzel a Kamara ügyfélszolgálatainál.

  2021.december

  hétfő

  kedd

  szerda

  csütörtök

  péntek

  szombat

  vasárnap

  -

  -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  17novAll Day18decBlack Sea Online Matchmaking Event

  29novAll Day05decPlanet Budapest 2021Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó

  X