1. Kezdőlap
 2.  » 
 3. Szakképzés
 4.  » 
 5. Duális képzőhely nyilvántartás, ellenőrzés
 6.  » Új szakképzési rendszer – szakképzési munkaszerződés

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről változást hozott a duális képzőhelyek feladataiban, de továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a szakképzési rendszerben. A duális képzőhelyek kamarai nyilvántartásba vételével, illetve hatósági ellenőrzésével kapcsolatos kamarai feladatellátás fő célja a munkaerőpiaci igényekre reagáló minőségi duális képzőhelyek biztosítása, ahol a tanulók megfelelő gyakorlatot szerezhetnek, miközben megismerik a vállalati kultúrát, tanulmányaik befejezését követően pedig versenyképes tudással léphetnek a munka világába.

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba,

 • amelynél a szakirányú oktatás folytatásának személyi, tárgyi és dokumentációs feltételei biztosítottak,
 • amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
 • a 2019. évi LXXX. évi törvény a szakképzésről alapján minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a területileg illetékes gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A 2011. évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről (továbbiakban: régi Szkt.) szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását, a gazdasági kamaráknak 2022. augusztus 31-éig hivatalból felül kell vizsgálnia. A duális képzésben újként szerepet vállaló gazdálkodó szervezetek esetében az Szkt. 82. §-sa szerint duális képzőhelyek nyilvántartásába kell szerepelni az új jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Személyi feltételek

A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

 Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki

 • mestervizsgával rendelkezik,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
  • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 • az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

Tárgyi feltételek

Az adott szakma képzési és kimeneti követelménye (KKK) tartalmazza a szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket.

A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az elméleti képzést folytató intézménnyel együttműködve kerül kidolgozásra. A képzési program az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket. A képzési program elméleti ismereteket, a felügyelet melletti és önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztési feladatokat is tartalmazza. A képzési programot fel kell töltenie a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe.

Az ellenőrzések három formában kerülnek lebonyolításra:

2022.január

X