Hatósági ellenőrzés

A szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzését a területi kamara végzi, amelyre a duális képzőhelyek körében, a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor. A szemlének ki kell terjednie arra is, hogy a nyilvántartásba vételkor fennálló minőségirányítási rendszer még mindig megfelel-e a feltételeknek és, hogy azt a duális képzőhely ténylegesen működteti-e vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a duális képzőhelyek számára minőségi követelményeknek való megfelelés elősegítése érdekében kialakított szempontrendszerben (KAMSZER) támasztott követelmények érvényesülnek-e.

A hatósági ellenőrzés elrendelését a területi kamara az alábbi esetekben végzi:

  • éves ellenőrzési terv alapján hivatalból,
  • a szakképző intézmény vagy a tanuló, kiskorú esetén a szülő (gyám) írásbeli megkeresése alapján,
  • a szakképzésért felelős miniszter kezdeményezésére, valamint
  • a nyilvántartásban szereplő duális képzőhely írásbeli megkeresése alapján.

 

    2022.január

    X