Nyilvántartásba vétel

A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet székhelye, illetve a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes gazdasági kamara az általa erre a célra kialakított, és üzemeltetett elektronikus felületen vezeti.

A nyilvántartásba vétel a nyilvántartásba vétel iránti kérelem írásbeli vagy elektronikus benyújtásával kezdeményezhető, amelyet a duális képzést szervező szervezet székhelye, vagy a duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes kamarához kell eljuttatni. A nyilvántartásba vétel előfeltétele a helyszíni szemle során a jogszabályi feltételek ellenőrzése és az alapján a gazdálkodó szervezet szakirányú oktatásra alkalmassá nyilvánítása.

A kérelem nyomtatványt telephelyenként külön kell benyújtani.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  1. Saját képzési program
  2. Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet minőségirányítási rendszeréről
  3. Szakirányú oktatásért felelős végzettségét igazoló dokumentumok, tanúsítványok, igazolások
  4. Ágazati Képzőközpont esetén a cégbírósági bejegyzést

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

  • megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
  • vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,
  • telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá
  • tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

 

    X